Chính Sách & Quyền Riêng Tư

Chính sách quyền riêng tư

Chào mừng bạn đến với Râu Trắng Team

Râu Trắng Team vận hành các website: rautrangteam.net, rautrangteam.com, rautrang.com, member.rautrang.com, blog.rautrang.com và 1 vài website khác.

Dưới đây là chính sách quyền riêng tư của Râu Trắng Team nhằm tuân thủ quyền riêng tư về bảo mật thông tin mà chúng tôi có thể thu thập được trong quá trình vận hành website.

Người dùng vào website

Râu Trắng Team sẽ thu thập các dữ liệu định danh người dùng do trình duyệt và server cung cấp như loại trình duyệt, ngôn ngữ cài đặt, site giới thiệu, ngày và giờ mỗi yêu cầu truy cập của người dùng được gửi lên. Mục tiêu của Râu Trắng Team trong việc thu thập các dữ liệu người dùng không định danh là nhằm giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cách thức người dùng sử dụng website. Qua thời gian, Râu Trắng Team có thể xuất tập hợp các dữ liệu định danh người dùng, ví dụ như xuất các báo cáo về xu hướng người dùng sử dụng website.

Tập hợp dữ liệu thống kê

Râu Trắng Team có thể sẽ thu thập các thống kê về hành vi của người dùng trên website. Râu Trắng Team có thể công khai các thông tin này hoặc cung cấp các thông tin này cho các bên khác. Râu Trắng Team sẽ không tiết lộ các thông tin định danh nào khác ngoài những thông tin được mô tả dưới đây.

Thanh toán

Các giao dịch thanh toán của chúng tôi trên website được thực hiện thông qua chuyển khoản ngân hàng, Ngân lượng hoặc Paypal. Đó đều là các hình thức thanh toán an toàn được tin tưởng tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.

Chính sách bảo mật một số thông tin định danh người dùng

Râu Trắng Team sẽ chỉ tiết lộ thông tin người dùng định danh và chưa định danh cho nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết của họ mà (i) các bên này cần thông tin để triên khai với tư cách thay mặt định danh hoặc nhằm cung cấp các dịch vụ trên website của định danh, và (ii) cam kết không tiết lộ cho các bên khác. Một số nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết có thể không sinh sống tại Việt Nam, thông qua việc sử dụng website của Râu Trắng Team, người dùng đồng ý có thể chuyển các dữ liệu này đến họ. Chúng tôi sẽ không cho thuê hoặc bán các dữ liệu người dùng định danh và chưa định danh ngoại trừ trường hợp có yêu cầu phản hồi giấy triệu tập, tòa án hoặc các yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền, hoặc trong trường hợp tòa án tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết hợp lý để bảo vệ các tài sản của Râu Trắng Team, bên thứ ba hoặc một cộng đồng lớn. Nếu bạn là một người dùng đăng ký tại website của Râu Trắng Team và đã cung cấp email cho Râu Trắng Team, Râu Trắng Team có thể sẽ thỉnh thoảng gửi cho bạn các email thông báo về các tính năng mới, xin phản hồi hoặc đơn giản là cập nhật với bạn tình hình của Râu Trắng Team và các sản phẩm hoặc sự kiện của chúng tôi. Nếu bạn gửi một yêu cầu (thông qua email hoặc một hệ thống phản hồi nào đó), chúng tôi sẽ có quyền công khai nó nhằm giúp làm sáng tỏ hoặc phản hồi tới yêu cầu của bạn hoặc đồng thời giúp những người dùng khác. Râu Trắng Team sẽ áp dụng tất cả các phương pháp đo lường cần thiết thích hợp để bảo vệ người dùng từ những truy cập không có thẩm quyền, người dùng giả mạo hoặc phá hoại thông tin người dùng định danh hoặc chưa định danh.

Cookies

Một mã cookie là một đoạn mã hoặc dòng thông tin về website được lưu trữ trong máy tính của người dùng, giúp trình duyệt của người dùng cung cấp thông tin được mỗi lần khách hàng đó quay lại. Râu Trắng Team sử dụng cookie để giúp Râu Trắng Team trong việc nhận diện và theo dõi người dùng, việc sử dụng website Râu Trắng Team, nếu như có các hạn chế về cookie có thể dẫn đến việc một số chức năng trên website của Râu Trắng Team sẽ không vận hành trôi chảy được.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trong bất cứ website nào của chúng tôi có thể được hiển thị tới người dùng thông qua các bên đối tác chạy quảng cáo, những người có thể cài đặt cookies. Những cookie này cho phép server quảng cáo có thể nhận diện được máy tính mỗi khi gửi đến các quảng cáo online để xác nhận thông tin là bạn hay người khác đang sử dụng máy tính. Những thông tin này cho phép các mạng lưới quảng cáo, giữa những người dùng khác, có thể hiển thị đúng các quảng cáo mà họ tin rằng bạn sẽ hứng thú nhất. Chính sách quyền riêng tư này bao gồm việc sử dụng cookie bởi Râu Trắng Team mà không bao gồm việc sử dụng cookie bởi bất cứ nhà quảng cáo nào.

Thay đổi chính sách quyền riêng tư

Mặc dù phần lớn các thay đổi đều sẽ là những thay đổi nhỏ, Râu Trắng Team có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư qua các lần khác nhau, tùy thuộc vào chính sách của Râu Trắng Team. Râu Trắng Team khuyến khích người dùng thường xuyên kiểm tra thông tin này để cập nhật bất cứ thay đổi chính sách nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng site này sau khi có bất cứ thay đổi nào của Chính sách quyền riêng tư sẽ được mặc nhiên coi là sự chấp thuận các thay đổi này.

​Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về thông tin cá nhân hoặc chính sách này, vui lòng liên hệ:

m.rautrang@gmail.com

Cập nhật lần cuối: 14 tháng 1 năm 2019